Det ska' bo folk i husan!

Det ska' bo folk i husan, ikke minst barn.