Økonomer i politikken

Jeg har forståelse for at kommunalt ansatte kan ha problemer med motivasjon i jobben når de blir pålagt å spare på blyanter og viskelær.