Femte beste land for næringslivet

Norsk industri og næringsliv har utmerka seg med stor omstillingsevne.