Bygg ut, ikke bygg ned

Det antydes at Søgne videregående skole bør legges ned.