• Store palestinske landområder ved bosettingen Geavot annekteres nå av Israel. FOTO: RONEN ZVULUN

Israel mot resten

Med den siste anneksjonen av land til bosettinger provoserer Israel mest av alt de som betrakter seg som venner av den israelske staten.