• Det er et trygt statsbudsjett, med unntak av to store saker: klima og den usosial skatteletten. Her legger Tine Sundtoft fram budsjettet på Tangen. FOTO: Reidar Kollstad

Mat for forhandlinger

Det er i hvert fall to saksfelt i dette statsbudsjettet som vil bli gjengangere for krasse diskusjoner fremover. Skattelettene til de aller rikeste og en altfor svak klimaprofil.