ULOVLIG BRUK AV EKSTRALYS

Hvor som helst du kjører, når som helst på døgnet, kjører ca. halvparten av bilene med ulovlige lys tent.