Skilsmisse og gjengifte

Det er ikke mulig å avsi en rettferdig dom i en skilsmissesak.