Lovlig forsvar

Dette er en forunderlig og motsetningenes tid.