• Barnehagepedagogikk handler om å skape rom for omsorg, lek og læring i alle hverdagens hendelser, skriver innsenderen. FOTO: NTB SCANPIX

Styrk barnehagen, Røe Isaksen!

Hvordan vil politikerne styrke barnehagen som utdanningsinstitusjon?