• Kronikkforfatterne kommer med kraftig kritikk av Agderposjektet, som blant annet innebærer to timers undervisning daglig i barnehagen. FOTO: ARKIV

Forskningsmillioner til liten nytte

Agderprosjektet for barnehagene innebærer en form for eksperimentering med barns liv som kan ha uheldige konsekvenser både på kort og lang sikt.