• Muligheten til et mangfoldig friluftsliv er stor i vår region. Vi kan være med på lavterskelaktiviteter i bynære strøk så vel som krevende ekspedisjoner i høyfjellsterreng, skriver forfatteren. FOTO: ill.bilde

Ren luft og glitter i vannet

Det er ennå noen dager igjen til nyttårsrakettene går i lufta for Friluftsåret 2015. Klima— og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Norsk Friluftsliv, tidligere FRIFO, er sentrale instanser bak satsingen. Størst påvirkningskraft har likevel lokale og regionale organisasjoner som for eksempel Midt-Agder Friluftsråd.