Folkemordene fortsetter

Vi kan ikke være nøytrale overfor ondskap.