Arbeiderpartiets roteskuff

I innlegget «Fremskrittspartiets mørkerom» kommer Kari Henriksen med en rekke uforankrede spekulasjoner om Fremskrittspartiet.