• Sosiale medier vil påvirke hele medie- og annonsemarkedet på en grunnleggende måte, skriver artikkelforfatteren. Desto mer informasjon vi bevisst eller ubevisst er villige til å gi fra oss, desto tettere knyttet til og avhengige kommer vi til å bli av ny teknologi knyttet sammen via sosiale medier. FOTO: NTB SCANPIX

Er det vi eller sosiale medier som er i endring?

Vi forventer å være pålogget nettet 24 timer i døgnet. Sosiale medier endrer både hva, hvordan og med hvem vi kommuniserer.