• Grøvan ble – under besøket i Israel nylig – bl.a. orientert om ISILs herjinger i syriske landsbyer. Bildet er fra Golan-høydene. FOTO: NTB SCANPIX

Ekstrem islamisme truer

Ekstreme islamisters herjinger i Midtøsten endrer trusselbildet i regionen.