Han står tiltalt sammen med to andre; den beryktede nynazisten og bråkmakeren Ole Nicolai Kvisler og Veronica Andreassen, som i sin tid ble rekruttert blant nynazistene i Kristiansand.I nazimiljøet skal Kvisler og Andreassen nå bli oppfattet som tystere fordi de har lagt skylden på Jahr. Den hovedtiltalte derimot, er trolig i ferd med å oppnå en slags martyrstatus blant nynazistene. Ikke bare tar han på seg all skyld, han står langt på vei ved sin destruktive overbevisning. Den misforståtte æreskodeks som Joe Erling Jahr følger i rettssalen er dessverre godt egnet for å gjøre hovedtiltalte til et slags forbilde i nynazistiske kretser. På cellen i fengselet har han skrevet utsagn som «Hitler er min Gud, nazismen er min religion» og «Jeg liker negre så godt at jeg har lyst til å stoppe dem ut og henge dem opp på veggen». Jahr la heller ikke skjul på at han fortsatt støtter mange av nynazistenes synspunkter, deriblant fornektelsen av jødeutryddelsens omfang under 2. verdenskrig.Benjamin Hermansen ble drept fordi han var mørk i huden. Drapet rystet nasjonen i grunnvollene og pustet liv i et engasjement mot rasisme og nazisme som var overlatt radikale grupperinger og ellers hadde ligget brakk i påfallende mange år. Så lenge de ikke forstyrret det store flertall, fikk nynazistene spre sin frykt i fred. Og det til tross for at nazimiljøene finnes i nabolag rundt oss, at de stadig rekrutterer unge sosiale tapere, som oppvekstbeskrivelsen bekrefter at også Joe Erling Jahr var.Kristiansand er en av byene som har huset ulike elementer fra slike miljøer. Historien om Boot Boys' vekst og fall i byen, var en påminnelse om at det faktisk nytter å ta opp kampen. Med godt kan ondt fordrives. Bare presset er tungt og engasjementet bredt nok.La derfor rettssaken som pågår i Oslo Tinghus i disse dager bli en påminnelse om at vi ikke nok en gang kan tillate oss å synke så dypt ned i sofaen at vi mister kontakten med virkeligheten utenfor vår egen stuedør.Vi vet at det fortsatt finnes nynazistiske miljøer på Sørlandet. Det faktum at de ikke marsjerer i gatene, betyr ikke at aktiviteten ligger nede. Tvert imot vet vi at organisasjoner som Vigrid jobber aktivt med å rekruttere sårbar ungdom. Vi skal heller ikke se bort fra at rettssaken bidrar til å øke selvrettferdigheten, og med den også aktivitetsnivået, blant nynazistene.