• Lunde Velforening vedtok i årsmøtet i februar at utbyggeren av Gamle Lundevei 19 AS, som har søkt om omregulering, skal gjøre dette i henhold til vedtatte reguleringsplan av 2010. Dette er en illustrasjon av bygget før kommunen vedtok å senke bygget med en etasje. FOTO: MØVIK BYGGETJENESTER AS

Vil H og Frp igjen støtte investoren?

En eiendomsinvestor har søkt om å få omregulere deler av Lunde sentrum – gamle Lundevei 19 (gamle bankbygget).