En fersk undersøkelse gjennomført av TNS Gallup viser at folk i Aust-Agder er negative til en storkommunesom vil gjøre Arendal/Grimstad til et styrket sentrum i øst. Samtidig er overrakende mange positive til mindre sammenslutninger hvor enkelte nabokommuner fusjonerer.

Noen vektlegger at folket delt i synet — for her snakket vi om dødt løp. Men med omkring halve befolkningen på lag allerede nå, blir det nesten umulig for kommuner i Aust-Agder å takke nei til en eller annen form for sammenslåing. Meningsmålingen ble bestilt av det såkalte samarbeidet Østre Agder som består av åtte kommuner, og viser en svak fordel nei-siden. Frihetssøkende Froland trekker snittet kraftig ned. De fleste andre kommuner ligger på vippen.

Ni av ti sa nei

Da Arendal este ut i 1992 og innlemmet Tromøy, Hisøy, Øyestad og Moland, var motstanden massiv. Ni av ti sa nei takk. Likevel ble det fusjon. Derfor er dagens oppslutning oppsiktsvekkende «positiv», og jeg tipper at moderniseringsminister Jan Tore Sanner og hans håndlanger, Paul Chaffey, gliser bredt.

Det er også trolig at vi med dette utgangspunktet vil se en økende positiv holdning til fornuftige sammenslåinger etter hvert som mulighetene og styrkene i denne type samfunnsutvikling synliggjøres tydeligere.

Agder bør omforenes om Kristiansand og bidra til å utvikle den som et lokomotiv og kraftsentrum.

Undersøkelsenviser samtidig at folk er lite interessert å gjøre Arendal til et større maktsentrum. Det kan faktisk se ut til at fylkeshovedstaden vil få svekket sin posisjon. For det første sier småkommunene nei til sammenslåing med Arendal, dessuten er Grimstad blitt en overordentlig utfordrer som ikke har tenkt å la seg kue av naboen i øst.

Slik sett vil Kristiansand styrke sin posisjon som landsdelshovedstad. Etter mitt syn er det mer enn ålreit: Agder bør omforenes om Kristiansand og bidra til å utvikle den som et lokomotiv og kraftsentrum. Samtidig bærer Kristiansand et stort ansvar, noe som innebærer at byen i sine planer og strategier må legge til grunn et samlet Agder. Ikke bare sin egen kommune.

Mer positve til Kristiansand

Kristiansand bør også være oppmerksomme på at mer fjerntliggende strøk i Agder kan være mer positive til Kristiansand enn kommuner som ligger i større nærhet til Kvadraturen. Dessuten må vi se på de mange mindre kommunene som en stor ressurs. Det er fremdeles slik at det bor langt flere mennesker i småkommuner og distrikter enn i storbyene i Norge. Det er på bygda vi finner flest kloke hoder for fremtidens Kunnskaps-Norge.

Det er særlig stortingspolitikerne fra Aust-Agder som stadig bidrar til kunstig kniving.

Alle er klar over at Arendal har et overordentlig kompleks overfor Kristiansand. Det er særlig stortingspolitikerne fra Aust-Agder som stadig bidrar til kunstig kniving. Sykehusstriden er et meget godt eksempel.

Etter mitt syn er det avgjørende at sykehuset i Kristiansand styrkes og utvikles, samtidig må de mindre kommunene samarbeide om å utvikle lokal- og distriktsmedisinske sentre, slik Samhandlingsreformen foreskriver. På den måten kan folk i utkantene få tilbud om en rekke sentrale helsetjenester langt nærmere der de bor. I dag må folk fra Risør dra til Arendal for den minste lyte. Helt unødig, etter mitt syn.

Fremtidens Helse-Norge vil være preget av et knippe spesialiserte, større sykehus og et vell av distriktsmedisinske sentre, forhåpentlig. Du kan gjerne si at vi får lokalsykehusene tilbake. Arendals navlebeskuende sykehuskamp hindrer dessverre distriktene i å utvikle egne og nye helsetjenester.

Ydmyk forvalterrolle

Landsdelen trenger også et sentrum for høyere utdanning. Universitetet i Agder med hovedbase i Kristiansand er umåtelig viktig for hele Sørlandet. Denne institusjonen eies i like stor grad av småkommunene øst i Agder. Det håper jeg Kristiansand er klar over, og derfor inntar en ydmyk forvalterrolle.

Etter mitt syn bør UiA ikke i utgangspunktet avvise fusjon eller sterkere samarbeid med Universitetet i Stavanger eller Høgskolen i Telemark. For meg er det lite avgjørende at rektor er lokalisert i Stavanger fremfor Kristiansand. Det er det samlede tilbudet til studentene, og kvaliteten i undervisningen, som bør være avgjørende.

Det er forøvrig ikke slik at høyere utdanning i fremtiden bare kan tilbys i storbyene.

Det er forøvrig ikke slik at høyere utdanning i fremtiden bare kan tilbys i storbyene. I Risør har vi et meget interessant eksempel. Den lille, hvite byen er nå samlingssted for et knippe masterstudenter i design enkelte perioder i året. Opplegget har store utviklingsmuligheter, og mesterklasser i alle former og fasetter er fullt mulig å etablere i stort monn selv i småbyer.

Samarbeidende landsdel

Agder har nå fått felles fylkesmannsembete. Det kan være starten på en mer omforent og samarbeidende landsdel. Kristiansand har et stor ansvar for at vi lykkes. Tar Kristiansand kapteinsbindet, skal vi i utkantstrøkene forsøke å få Arendal til å slutte å holde i trøya til stadighet - noe som hindrer utvikling og fair play.

Aust-Agder vil snart se svært annerledes ut enn i dag, og med nye og mer robuste kommuner som det vil være interessant for Kristiansand å samarbeide med, bidra til å utvikle - og nyte godt av.