• For Senterpartiet er det viktig at en kommunereform sees i nær sammenheng med hvilke oppgaver som tillegges kommunene, og hvor man tar hensyn til geografi, folketall, bosettingsmønster og pendlingsmønster, skriver artikkelforfatteren. Kommunalminister Jan Tore Sanner besøkte Sørlandet sist uke, og ba politikerne sette opp farten i forhold til utredning av kommunesammenslåinger. FOTO: ARKIV

Medisinen er klar, men hva er sykdommen?

Det er en reell utfordring at makt og myndighet blir flyttet unna innbyggerne. Denne utfordringen gjelder ikke minst i byene, med det stadig voksende byråkratiet vi har i Norge.