• Artikkelforfatteren peker på at det blir en stor utfordring å skaffe nok arbeidskraft i landsdelen i årene fremover. FOTO: SCANPIX

Vi trenger flere i arbeid

Arbeidsmarkedet endrer seg raskt, og det er ofte en utfordring å få rekruttert relevant arbeidskraft. Manglende utdanning og kompetanse er blant de viktigste årsakene til utstøting fra arbeidslivet.