Har vi ikke nok valg?

Demokratene i Norge vil ved dets tidligere leder sette i gang for å få til folkeavstemninger hver gang det dukker opp emner som folket bør kunne gi sitt syn på.