Signaler fra byutviklingsstyret

Byutviklingsstyrets leder, Grete Kvelland Skaara, mener det planlagte høyhuset på Tangen kan bli et "signalbygg".