• Skolens begrensende ressurser bør konsentreres om tiltak som har høy avkastning i form av økt læringsutbytte, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

En skole drevet av utfordringer

«Vi har desidert lavest score på spørsmålet: Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene. Noe må gjøres!»