• Mange har meninger om det gamle teaterbygget i Kristiansand, men reguleringsplanen på høring gjelder hele det viktige kvartal 49, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kjartan Bjelland

Plan uten penger

Kristiansand har hevdet seg med glans på norsktoppen i kultursatsing takket være en vellykket gjennomføring av teater— og konserthuset Kilden. At politikerne satset på å plassere 1,5 milliarder kroner i det som ble kulturfondet Cultiva har gitt satsingen bredde og inspirasjon.