Forhandlinger bak lukkede dører

En Tisa-avtale vil fjerne nasjonale reguleringer og bygge ned velferdsstaten.