Sjøveien - Riksvei nr. 1

Tung godstransport bør for fremtiden i langt større grad ta sjøveien, dette av hensyn til miljø og trafikkavviklingen.