• I en rekke land er det helt naturlig at det er staten som følger opp sin egen lovgivning og står for vigsel av de som ønsker dette. Dette fører også til at kirken ikke vier verken heterofile eller likekjønnede, jeg tror med fordel vi kunne hatt en tilsvarende ordning i Norge, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Jon Anders Skau

Kirkevalg og likekjønnet vielse

Jeg er blant de som har sagt ja til å stille til valg til Agder Bispedømmeråd og ser fram til en mulighet for å arbeide for en åpen folkekirke som alle skal føle seg hjemme i.