Mild bønn til Kilden

Torsdag neste uke fremfører Kristiansand symfoniorkester Gustav Mahlers fjerde symfoni i Kilden under ledelse av Giordani Bellincampi.