• Alternativet til utbygging av ny fornybar energiproduksjon, som vindmøller, er å opprettholde vår avhengighet av fossil energi, skriver innsenderen. Med det vil vi også fortsette med de høye norske utslippene av klimagasser. FOTO: ARKIV

Fornybarsamfunnet bygges med vindmøller

Klimaendringene er vår tids største trussel både mot natur og mot menneskers levevilkår.