• Artikkelforfattaren spør om Ravnedalen var ei gåve frå Oscar Wergeland til mora Alette. FOTO: LARS HOLLERUD

Ravnedalen, ei gåve frå son til mor?

Er Baneheia og Ravndalen ei hylling og eit minnesmerke om Alette Wergeland?