Megakommuner?

Som motstander av norsk EU-medlemskap er det en av mine forestillinger at store enheter skaper avstand mellom de som beslutter og de som beslutningene gjelder.