Rovdyr og kulturlandskap

Vi arbeider mye med å bevare natur.