"Hagelia og sannhet"

Navnet Palestina er kjent fra over tusen år tidligere som en betegnelse på noenlunde det området som i dag kalles Israel.