• Mike - lørkom 281213 Karen KB versjon 2.jpg

Selvforsvar i selvportrett

Og ved årets slutt kan vi oppsummere at årets nyord i 2013 ble «selfie». Det er i hvert fall et godt bilde på hvem vi er.