Å korse seg

I den lutherske kirke er det slik at man kun blir frelst ved troen på Jesus Kristus.