Ran av bilister

EUROPARK: Bøtene kalles noe så uskyldig som kontrollavgift, men i folks øyne er ikke dette annet enn simpelt tyveri.