• SÅRBART: Artikkelforfatteren påpeker at kystnaturen i Lofoten er sårbar, og selv om man mener at risikoen er liten for uhell, viser konsekvensutredningene et betydelig potensial for store miljøkonsekvenser. FOTO: SCANPIX

Fisk foran olje i Lofoten

Det er mulig å se for seg den typen oljeutslipp utenfor Lofoten og Vesterålen som vi så i Mexico-gulfen.