• SKILSMISSE: Artikkelforfatteren refererer til en kronikk i Dagsavisen, signert Anne Holt, som bl.a. sier: "Vi burde flytte fokus noen skritt tilbake. Spørre oss selv hva som gikk galt. Ikke hos det enkelte par, men hos oss som kollektiv." FOTO: NTB scanpix

Brutte familierelasjoner og konsekvenser for barna

På en konferanse som skal diskutere samfunnsproblemstillinger, må det være lov å løfte disse problemstillingene. Hvor skal vi ellers snakke om dette?