Ikke steng unge ute fra boligmarkedet

Vi trenger et taktskifte for utbygging av nye boliger.