Fra byråkrati til demokrati

Vi overtar politikk og regler fra EU på et omfattende og bredt felt, uten å være medlem og uten å ha stemmerett.