• VARME HENDER: Eldrebølgen vil i årene fremover stille kommunene i Norge overfor store utfordringer. FOTO: SCANPIX

Færre og større kommuner

Ikke minst i lys av den kommende eldrebølgen er det åpenbart at Norge ikke kan leve med dagens 429 kommuner.