Gjemt i alles påsyn

Det som står på trykk her er utrolig hemmelig, og det er derfor av aller største viktighet at alle som leser det prioriterer å bruke det de har av energi på å hindre innholdet i å spre seg som smør i varmt gress. Det er høyst nødvendig og påkrevd at alle som leser dette holder tett, tyst og kjeft, i skjul og stilltiende løyndom. Innholdet i denne spalten må ikke lekke ut. Det må ikke diskuteres, verken offentlig, privat, innvortes eller utvortes, og alle som leser det må, for sin egen sikkerhet, straks og med det samme glemme alt innholdet. Eller i alle fall de delene av innholdet som er aller mest hemmelig. Foreløpig har vi jo ikke kommet til noe av det strengt konfidensielle stoffet, men når vi gjør det, er det bar å skjerpe seg, så det kan være bra å begynne å øve allerede nå.