• ENERGI: Rommer disse gjengene som streifer rundt i Europas byer, svaret på et av de virkelig store spørsmålene i vår tid, spør artikkelforfatteren, og hevder at en ubrukt energi ligger i musklene og hodene til gjengene som skremmer oss på t-banen. FOTO: SCANPIX

Den svarte energien

Ikke et vondt ord om bølgekraft og vindmøller, men det finnes en langt viktigere ubrukt energi. Den ligger i musklene og hodene til gjengene som skremmer oss på t-banen.