• Artikkelforfatterne mener at den foreslåtte utbyggingen av Støodden bl.a. vil medføre trafikkaos. Bildet er fra Sømsveien – broen over Søylekilen, som viser hvordan veibanen er innsnevret. FOTO: PRIVAT

Konsekvenser for beboerne

Hva er vitsen med en kommuneplan hvis ikke Plan— og bygningsetaten og politikerne vil følge den?