En god barndom varer i generasjoner!

Å frata foreldre omsorgen for et barn er alltid siste utvei.