Døgnhvileplasser for yrkessjåfører

Veiene er yrkessjåførenes arbeidsplass.