Stenge flyplassen?

De røde alternativene er betydelig kortere enn de grønne.