• KLIMAENDRINGER: Samfunnets sårbarhet øker raskt uten massiv utvikling av alternative energikilder, skriver artikkelforfatterne. FOTO: SCANPIX

Oljealderen må avvikles

Olje er blitt det moderne samfunns rusmiddel, og vi har gjort oss avhengige.