• Nordmenn har mye å hente på å motivere hverandre til mer hverdagsaktivitet, være gode forbilder for hverandre og ta i bruk de mulighetene som allerede finnes, mener Aktivitetsalliansen. FOTO: SCANPIX

Drømmer om et aktivt liv, men får det ikke helt til

I Aktivitetsalliansen gjør vi alt vi kan for å inspirere til hverdagsaktivitet.